Borgere arbejder på at få lokal fjernvarme

Høje gaspriser og usikkerhed på energimarkedet har fået mange til at ønske sig fjernvarme, og nu ser det også ud til at være muligt i Vemmelev-Forlev. Det er et samarbejde med E.ON og deres ‘byvarme’ koncept, der kan gøre fjernvarme mulig.

Shanghajer stort navn

Der kan komme fjernvarme til Vemmelev-Forlev. Arkivfoto: Robert Hendel

Foto: Robert Hendel

Vemmelev-Forlev følger i rækken af mindre byer på Sjælland, hvor borgerne går sammen om at stifte et lokalt fællesskab, et såkaldt a.m.b.a. og eje fjernvarmen herigennem – altså man stifter et andelsselskab med begrænset ansvar, der betyder, at borgerne kun hæfter med sit indskud og ikke hele formuen.