– Alt, hvad der er ændret, er skærpet

RGS Nordic skal have en ny miljøgodkendelse, da den gamle er udløbet. I den nye tilladelse, forklarer, Jan Jørgensen, afdelingsleder ved Miljø i Slagelse Kommune, er alle de ændringer, der er foretaget, skærpelser af kravene.

– I princippet har vi været samtlige vilkår i den gamle miljøgodkendelse igennem, og alt, hvad vi har ændret deri, det er skærpet, siger afdelingsleder ved Miljø i Slagelse Kommune, Jan Jørgensen.

Han kalder de ændrede udledningsforhold markante og væsentlige.

Da det blev fremlagt på borgermødet onsdag aften, var mange borgere uenige i den udlægning, hvilket han også fik at høre.

– Udledningen bliver begrænset mest muligt, ved at virksomheden anvender den bedst anvendelige teknologi, forklarede Jan Jørgensen på mødet, som forklarede, at RGS Nordic allerede nu på flere parametre holder sig under de grænseværdier, der bliver sat i den nye miljøgodkendelse, mens der er andre, hvor det halter lidt mere.

Et af de vigtigste nye punkter i miljøgodkendelsen er blandingszonen, hvor man lader RGS Nordic udlede restspildevand i et 300 kvadratmeter stort cirkulært område ude i Agersø Sund.

Hidtil har virksomheden også udledt vand i Agersø Sund, men her har man kaldt det en initialfortynding, hvor man fortynder spildevandet i forhold til beregninger på vandmængder. I en blandingszonen må man ikke udlede mere end de krav, der er fastsat i miljøtilladelsen.

Mere kontrol

Jan Jørgensen peger også på, at man i den nye miljøgodkendelse ønsker mere kontrol med det, der foregår på RGS Nordic:

– Vi har lavet nogle ændringer omkring rapportering, så vi kan følge med i, hvad der foregår. Blandt andet når RGS Nordic får lavet ekstern kontrol af spildevandet. Der vil vi have rapporten direkte fra firmaet. Tidligere har vi fået dem gennem RGS med en måneds forsinkelse. Rapporterne handler for eksempel, hvis der er overskridelse, så kan vi reagere hurtigere end vi ellers kunne, siger han.

– Ved overskridelse, så går vi i dialog med dem, og så får de indskærpelse, så de kan rette op på det. Hvis ikke de retter op, så bliver det politianmeldelse, siger Jan Jørgensen og nævner, at de i løbet af det sidste år har givet RGS Nordic indskærpelser:

– Vi har givet dem indskærpelser forhøjet cod-værdi. COD – det er et iltforbrugende stoffer. Stoffer der vil være medvirkende til iltsvind, siger Jan Jørgensen og forklarer, at det er svært at undgå problematiske udledninger:

– Det er biologisk renseanlæg, vi snakker om, og det vil ske en gang i mellem,