47-årig mand frifundet for brandstiftelse efter lang varetægtsfængsling

Domsmandsret i Næstved fandt ikke, at der var beviser nok mod manden, der har siddet varetægtsfængslet i over et halvt år, sigtet for at have antændt 12 brande i Slagelse og ved Stillinge Strand.

Pyroman-mistænkt frikendt: Nu fortæller hustru om den svære tid

Billede fra en af brandene i den nordlige del af Slagelse i juli. Foto: Pressefotos.dk

En lang række påsatte brande skabte i juli masser af utryghed i Slagelse og ved Stillinge Strand.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi havde vicepolitiinspektør Casper Andersen en stor tro på, at man havde fundet brandstifteren, da en 47-årig mand fra det nordlige Slagelse blev anholdt i et sommerhus ved Stillinge Strand 20. juli.

Dagen efter to påsatte brande ved stranden.

Manden blev varetægtsfængslet, og denne fængsling er siden blevet forlænget fem gange. Forleden var tiden så kommet, hvor han blev stillet for en domsmandsret ved Retten i Næstved.

Her endte det efter tre retsdage med gennemgang af de forskellige brande med, at manden blev frifundet.

Den 47-åriges forsvarer, advokat Steen Djurtoft fra Advodan i Slagelse, fortæller, at det fremgår af dommen, at domsmandsretten simpelthen ikke mener, at der var nok beviser til at dømme hans klient.

– Der blev fra anklagemyndighedens side fremlagt nogle ting, som kunne tyde i retning af, at min klient havde påsat brandene. Såsom at der var fundet nogle tændbriketter, noget benzin og en ukrudtsbrænder hos ham. Men som jeg påpegede, så er det jo nogle ting, som man kan finde i mange andre hjem, og retten mener ikke, at der er fundet noget, som knytter ham direkte til brandene, fortæller Steen Djurtoft.

Han siger videre, at anklagemyndigheden også fremførte, at der var fundet cigaretskod og øldåser med den 47-åriges DNA på nær nogle af brandstederne.

– Men da brandstederne ligger i det nærområde, hvor han går ture om natten for at få ro på grund af problemer med helbredet, argumenterede jeg for, at det ikke knyttede ham direkte til brandene, siger Steen Djurtoft, hvis argumenter altså blev fulgt af de to domsmænd og den juridiske dommer.

Steen Djurtoft siger videre, at politiet selv har oplyst, at der også efterfølgende har været påsatte brande i Slagelse. Dog ikke så mange som i juli.

Sjællandskes omtale af varetægtsfængslingen af den 47-årige mand 20. juli sidste år.

Da sigtede blev varetægtsfængslet, var det hos dommeren blandt andet begrundet med en gentagelsesrisiko, da det tyder på mani hos sigtede, som dommeren udtrykte det.

Det blev i forbindelse med varetægtsfængslingen oplyst, at der var fundet effekter i et sommerhus ved Stillinge Strand og på sigtedes egen bopæl, der forbinder sigtede til brandstiftelserne.

Ligesom det blev oplyst, at han har befundet sig i områderne, hvor der har været brandstiftelse.

Mulighed for erstatning

Advokat Steen Djurtoft siger, at manden naturligvis er lettet over frifindelsen efter den lange varetægtsfængsling, hvoraf en stor del er foregået i isolation.

– Nu har anklagemyndigheden 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes, men bliver den ikke det, vil jeg naturligvis på min klients vegne kræve erstatning for uberettiget varetægtsfængsling efter efter gældende regler, siger Steen Djurtoft.

Advokat Steen Djurtoft fik ret i sine synspunkter ved domsmandsretten i Næstved. Privatfoto

Sjællandske har via en ven af familien været i kontakt med de frifundne og dennes hustru. De vil dog ikke udtale sig om sagen før det er afklaret, om anklagemyndigheden vil anke dommen videre til Østre Landsret.

Dom bliver gransket

Det var tirsdag ikke muligt at få en kommentar fra anklagerfuldmægtig Laura Rahbek Nielsen, der førte sagen for anklagemyndigheden i domsmandsretten..

Hendes chef, administrationschef Bente Thejlade Jensen, oplyser, at man endnu ikke har set dommen.

– Når vi får den, vil vi naturligvis se på præmisserne, ligesom jeg vil tage en snak med anklageren. Herefter vil vi tage stilling til, om vi vil anke sagen til Østre Landsret, siger Bente Thejlade Jensen.

Her blev der sat ild på

Den 47-årige mand var i retten tiltalt for brandstiftelse eller forsøg på brandstiftelse ti steder i Slagelse og to steder ved Stillinge Strand. Blandt andet ved Restaurant Bedstes Hus.

Det første sted var ved Tjener og Kokkeskolen på Valbyvej, hvor der blev sat ild til en affaldscontainer, en skraldespand og en træpavillon 5. juli. Dagen efter blev der sat ild til en træklods, der blev placeret under en bil på parkeringspladsen ved Nilpeter. Ilden fik dog ikke fat i personbilen.

Samme nat blev der igen sat ild til skraldespande og flere bygninger ved ZBC på Valbyvej.

Senere fulgte andre brandstiftelser på Vardevej, Holstebrovej, Rosenkildevej og Ringkøbingvej i Slagelse, hvor der flere steder blev brændt skure af tæt ved beboelser, hvor folk lå og sov.

Samt altså til slut de to ildspåsættelser ved Stillinge Strand.-

Så meget kan man få i erstatning for uberettiget frihedsberøvelse og varetægtsfængsling:

Indenfor det første døgn gælder følgende:

Indtil 10 minutter: 950 kroner.

0 indtil 5 timer: 2800 kroner.

5 indtil 10 timer: 4100 kroner.

10 indtil 15 timer: 5.500 kroner.

15 timer indtil 24 timer: 7000 kroner.

Efter det første døgn gælder det, at du ikke længere er anholdt, men varetægtsfængslet.. Taksten her lyder, at du kan få 850 kroner per påbegyndt døgn, hvori du er varetægtsfængslet.

Hvis du har siddet i isolation under en uberettiget varetægtsfængsling, får du 1.100 kroner per døgn i isolation i stedet for de sædvanlige 850.