ZBC-bestyrelse med flot nominering

ZBC-bestyrelse nomieret til årets bedste

Bestyrelsen for ZBC - Zealand Business College har modtaget en flot nominering af Forum for Offentlige Bestyrelser.

Foto: Foto Jens Wollesen

Sjælland: Bestyrelsen for ZBC – Zealand Business College er af Forum for Offentlige Bestyrelser nomineret til “Best in Class” i uddannelsessektoren for sit strategiske fokus på at bidrage til løsningen af regionens udfordringer på uddannelsesområdet.

“Det kommer til udtryk, når bestyrelsen sammen med skolens ledelse optimerer ressourceforbruget til ledelse, administration og bygninger. De frigivne ressourcer er blevet brugt på at oprette nye grundforløb på lokale campusser i regionen. På den måde har man søgt at gøre uddannelsesforløb endnu mere tilgængelige for regionens unge”, skriver Forum for Offentlige Bestyrelser og fortsætter:

“Det kommer også til udtryk ved, at bestyrelsen har sat mål for udviklingen af digitale læringsmidler, som giver mulighed for at differentiere i forhold til den enkelte elevs læringsproces og sikre, at uddannelsesforløb gennemføres på trods af lav tilslutning.

Bestyrelsen arbejder med en strategimodel, der både formidler skolens samlede strategi og også lægger op til, at ledelse og medarbejdere lokalt fastlægger, hvilke handlinger der skal bidrage til at nå strategiens mål. På den måde forankres strategien lokalt, samtidig med at sammenhængskraften mellem bestyrelse og den daglige drift styrkes.“

ZBC har over 6000 årselever, cirka 1000 ansatte og adresser i ni byer på Sjælland.

Kåringen finder sted på Årets Offentlige Bestyrelseskonference den 30. marts.

lj

Bestyrelsen på ZBC er med i opløbet, når landets bedste offentlige bestyrelser skal kåres den 31. marts. Foto: Jens Wollesen