Viden om bæredygtighed er nøglen

Jeg har i en periode undervist ledige i bæredygtighed – alt lige fra definitioner og begreber til markedsføringsloven, så vi kan få en opkvalificeret arbejdsstyrke. Det er nemlig dem, der skal få os i mål ved at lave det daglige arbejde ude på arbejdspladserne.

Klumme: Skovrydning og din forretning

Eva Grønbjerg Christensen. Stifter, CEO og CSR konsulent hos Sustainify. Foto: Simon Klein-Knudsen

Foto: Simon Klein-Knudsen

Kunder, investorer og myndigheder kræver i stigende grad, at virksomhederne handler ansvarligt og bidrager til en bæredygtig fremtid. Det betyder, at virksomhederne er nødt til at tilpasse deres strategier, udvikle nye og bedre processer, forbedre produktion og produkter.

Alt sammen for at imødekomme kravene om bæredygtighed og fremtidssikre virksomheden. Det kan dog ikke gøres uden de rette færdigheder og kompetencer i arbejdsstyrken.

Opkvalificering er viden

Derfor er opkvalificering af medarbejdere afgørende for enhver virksomhed, der ønsker at forblive konkurrencedygtig og fremtidssikre virksomheden.

Det handler om at give medarbejderne viden og færdigheder, de har bruge for til at udføre deres nuværende opgaver bedre og til at påtage sig nye roller og ansvar i fremtiden.

Alene kravene til ESG-rapportering, har skabt en efterspørgsel på administrative medarbejdere til at påtage sig rollen som ESG-koordinator, for at kunne imødekomme kravene. Men også traditionelle funktioner som indkøb, kræver nu viden om hvad bæredygtigt indkøb er og kompetencer, til at bruge de rette værktøjer dertil.

ESG

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse).

ESG-nøgletal bruges til at kommunikere virksomhedens bæredygtighedsstrategi over for investorer, som anvender nøgletallene til at vurdere, hvor risikable virksomhederne er.

Dermed kan interessenter bruge ESG – sammen med de finansielle data – til at få det fulde overblik over omkostningerne forbundet ved at investere i dem.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Fordelene

Det kræver, at vi arbejder mere på tværs af teams og afdelinger i virksomhederne. Hvor medarbejdere opfordres til at søge ny viden og løbende kommer på opkvalificerende kurser i bæredygtighed.

Hvor vi kan have daglige samtaler om bæredygtighed og hvordan der arbejdes med det i virksomheden. Hvor grundlæggende forståelse af, hvad bæredygtighed er, samt rigtig brug af begreber er essentielle.

De virksomheder, der investerer i at opkvalificere deres medarbejdere indenfor bæredygtighed, vil i højere grad tiltrække og fastholde talent, forbedre produktivitet, øge kundetilfredshed samt skabe sociale, klima/miljø og økonomiske fordele.

Hvad virksomheden skal gøre

Start med at vurdere de nuværende kvalifikationer i arbejdsstyrken og kortlæg, hvordan de passer med jeres mål for bæredygtighed. Prioriter hvem der skal opkvalificeres først og find derefter de rette kurser.

Uanset om du ønsker viden om cirkulær økonomi, ESG-rapportering, reduktion af drivhusgas-udledninger eller standarder for social ansvarlighed i værdikæden, så er der en række godkendte kurser i offentligt regi. Jeg anbefaler dig at tjekke din lokale erhvervsskole eller brancheorganisation.

Husk at opkvalificering ikke er en engangsting, men en kontinuerlig proces og din virksomhed er ikke bedre end dine medarbejderes grundlæggende viden.

Er du nysgerrig på vores samfund?

..men gider du heller ikke læse erhvervsnyheder så knastørre, at selv dit kladdehæfte fra 5.b virker forståeligt?

Så er det her en podcast til dig: Erhverv og Samfund

Din hverdag bliver hele tiden påvirket af erhvervslivet. Det handler både om grøn omstilling, stress, fremtidsteknologi, ligestilling, dit nærmiljø og meget mere. Derfor er erhvervstendenser et vigtigt emne for os alle.

Jeg, Marlene Kongsted, er din vært, og jeg vil altid gerne høre fra dig, hvis du har feedback eller forslag til emner på Marlene.Kongsted@sn.dk