Vi skal én gang for alle have knækket kurven for dårlig dyrevelfærd

Af Jacob Jensen (V), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

Alt for mange syge eller tilskadekomne dyr bliver ikke plejet forsvarligt rundt omkring i de danske stalde. Tusindvis af grise bliver fortsat halekuperet. Og millioner af pattegrise dør hvert år. Vi har desværre en række udfordringer med dyrevelfærden her i landet. Det er meget bekymrende, og det skal vi ganske enkelt gøre bedre, hvis vi fortsat ønsker at bryste os af, at vi i Danmark producerer kvalitetsfødevarer i verdensklasse. Vi skal én gang for alle have knækket kurven.

Senest har en ny rapport fra Fødevarestyrelsen slået fast, at det fortsat kniber med at overholde dyrevelfærdsreglerne. 1.033 gange i 2021 lagde Fødevarestyrelsen vejen forbi en dansk stald for at tjekke op på dyrevelfærden hos besætningen. Det er tankevækkende, at knap halvdelen af kontrolbesøgene hos vores kvægbesætninger i 2021 udløste en sanktion. Det samme gælder knap hvert tredje kontrolbesøg hos grisebesætningerne. Det er langtfra godt nok.

Men det er desværre ikke første gang, vi møder den her virkelighed. Faktisk er Fødevarestyrelsens seneste tal for overholdelse af reglerne for dyrevelfærd i tråd med de seneste års udvikling. Eksemplerne på, at danske dyr ikke behandles efter reglerne, er mange. Alt for mange.

Adskillige af mine forgængere – fra både røde og blå regeringer – har med de bedste intentioner forsøgt at komme problemet til livs. Mange løsninger har været på bordet gennem årene. Men vi rykker os ikke. I flere tilfælde er det endda gået den gale vej. Tallene taler deres helt klare og tydelige sprog. Og de fortæller mig, at vi er nødt til at finde ind til kernen af, hvorfor det går galt ude i staldene. For jeg er overbevist om, at både forbrugere og producenter ønsker at komme problemerne til livs. 2

For mig er der ingen tvivl. Vi skal have vendt udviklingen én gang for alle. Danmark skal fortsat være et forgangsland, når det kommer til dyrevelfærd. Men det kræver, at vi tager fat om nældens rod. Men også, at vi samtidigt har øje for balancerne, så vi ikke ender i situation, hvor produktionen rykker til udlandet, fordi vi fremsætter urealistiske krav.

Jeg vil derfor i de kommende måneder række ud til Folketingets partier, til relevante aktører på området og tage på en række besøg ude i landet, så vi sammen kan blive klogere på, hvor og hvordan vi skal gribe ind. Og så skal jeg selvfølgelig ud i staldene og tale med både dem, der lykkes, og dem, hvor det kniber.

Sideløbende med det har jeg også bedt mit ministerium om at undersøge, om den 12 årige udfasning af burægsproduktion i Danmark kan gøres hurtigere. Ganske enkelt fordi vi har et ansvar over for hønsene og deres dyrevelfærd, som vi ikke kan ignorere. Og så kommer vi også til at se nærmere på dyrevelfærden i de kommende Naturnationalparkerne. Vi mennesker har ganske enkelt et ansvar alle steder, hvor vi har indflydelse på dyrenes naturlige adfærd og bevægelsesfrihed.

Nu har vi nu taget de første skridt på vejen mod en bedre fremtid og velfærd for vores dyr. Men udfordringerne med dyrevelfærd kan ikke bare løses med et fingerknips, og balancen mellem at forbedre den uden at tvinge produktionen til udlandet er vi nødt til at have for øje. Det er derfor helt afgørende, at vi alle tager ansvaret på os og kommer i mål i fællesskab.