Vanvidsbilisme skal straffes hårdere og føre til udvisning

Af Brigitte Klintskov Jerkel, MF, Det Konservative Folkeparti

Det er efterhånden to år siden, at politiet fik mulighed for at beslaglægge biler, der bliver brugt til vanvidskørsel. I den periode har politiet beslaglagt næsten 2000 køretøjer på landsplan og hele 136 i Midt- og Vestsjælland. Det er positivt, at loven bliver brugt, og at vanvidsbilisme har konsekvenser, men vi er altså ikke i mål endnu.

I Det Konservative Folkeparti har vi fremlagt fire konkrete forslag, der skal gøre livet endnu mere surt for vanvidsbilisterne. For når man kører vanvidsbilisme, så sætter man helt uskyldige menneskers liv i fare. Det skal konsekvenserne selvfølgelig afspejle, men det gør de ikke altid i dag.

Der er nemlig en række eksempler på, at strafferammen i dag ikke bliver udnyttet, når det gælder vanvidsbilisme. Derfor vil vi hæve normalstraffen for uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel til minimum 8 år.

Dertil vil vi hæve strafferammen for flugtbilisme til det dobbelte og ændre reglerne, så al kørsel under påvirkning af narkotika over bagatelgrænsen skal kategoriseres og straffes som vanvidskørsel. For selvfølgelig er det vanvidsbilisme, hvis man sætter sig ind bag rattet, mens man er totalbedøvet af narkotika.

Sidst men ikke mindst, så skal udlændinge, der kører vanvidskørsel, udvises fra Danmark i minimum et år. Man har ikke noget at gøre i Danmark, hvis man er så ligeglad med andres liv og førlighed, at man blæser rundt i et beboelseskvarter uden hensyn til fartgrænser og andre mennesker.

Vanvidsbilisme er gennemkynisk form for kriminalitet, der ødelægger sagesløse familier og mennesker fra den ene dag til den anden. Derfor er der behov for, at vi skruer endnu mere op for straffene, så vi klart og tydeligt får sagt fra som samfund.