Vækstfonden scorer det bedste årsresultat nogensinde

Vækstfondens årsresultat for 2021 lander på flotte 4,2 mia. kroner. Et historisk overskud, som viser styrken og robustheden i danske virksomheder.

Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik.)

I årsregnskabet for 2021 præsenterer Vækstfonden et særdeles flot resultat på 4,2 milliarder kroner. Det er det højeste nogensinde i fondens 30-årige historie. Resultatet viser værdien af tålmodige og langsigtede risikovillige investeringer, som går hånd-i-hånd med at skabe værdi for samfundet i form af vækst, arbejdspladser, eksport og skatteindtægter.