Studie: Mønsterstuderende skræmmes væk fra lærerfaget

Optag på uddannelser: Tvivl om det faglige niveau på uddannelsen og opfattelsen af dårlige arbejdsforhold får stærke studerende til at vælge lærergerningen fra

Det bliver i fremtiden formentlig sværere at finde lærere til landets skoler på grund af det lave optag på uddannelserne. Her er det Storebæltsskolen i Korsør. Foto: Per Christensen

Det bliver i fremtiden formentlig sværere at finde lærere til landets skoler på grund af det lave optag på uddannelserne. Her er det Storebæltsskolen i Korsør. Foto: Per Christensen

Foto: Per Christensen

Sjælland: Når antallet af optagne på læreruddannelsen på landsplan er faldet med 11 procent og i Region Sjælland med seks procent siden 2019, så er det, fordi studiet kæmper med sit image, og at de studerende frygter for arbejdsforholdene efter studiet. Det viser en undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, udgav sidste år.