Region Hovedstadens akutberedskab er truet

Af Thomas Brücker,

næstformand i Teknik- og Servicesektoren i FOA

Redderne forlader ambulancetjenesten i Region Hovedstaden i stort tal, og samtidig kan vi læse historier om, at ambulancerne er alt for længe undervejs. Det er en trist og faretruende udvikling. Men det er desværre også en forventelig udvikling.

Bagved de flere ture og de dårligere responstider gemmer sig et hårdt presset ambulanceberedskab.

Turene kommer som perler på en snor, reddere kaldes ofte op på akutmodtagelserne og presses til at melde sig hurtigere klar, fordi der ligger ture og venter. Redderne oplever, at der ikke er den fornødne tid til at fordøje de hårde oplevelser, de får i løbet af en travl vagt, og ofte kører de 12 timer uden en reel pause.

De seneste år er antallet af ambulanceture steget støt. Både på det, vi i branchen kalder kørsel A – det er den med udrykning, men i særdeleshed også kørsel B – det er akutte kørsler uden udrykning.

Det stigende antal ture er ikke udtryk for, at der er kommet mange flere akut syge borgere – heldigvis – men i stedet et resultat af, at langt flere borgere i dag hentes i en ambulance frem for selv at transportere sig selv til en akutmodtagelse. Det er en af de væsentlige årsager til, at vi nu ser ambulanceberedskabet falde fra hinanden.

Det er derfor, flere reddere søger enten ud af faget eller til andre regioner. At reddere vælger at pendle fra Nordsjælland eller København til en anden region for at arbejde er jo i sig selv noget, der burde få alarmklokkerne til at ringe.

FOA og 3F har flere gange gjort opmærksom på de problemer, redderne møder i hverdagen, men i stedet for lydhørhed fra den øverste ledelse i akutberedskabet, er vi blev fejet af med oplevelsen af, at man ikke ønsker vores input til, hvordan man kan forbedre vilkårene for redderne og i sidste ende også borgerne. I det hele taget virker det som om, at vi er der, hvor man måske burde overveje at skifte “ træneren” ud, for det er jo ikke ret mange kampe, man rent faktisk har vundet.

Det nyligt afgjorte ambulanceudbud betyder, at det fra 2023 er Falck og regionen selv, der skal drive regionens ambulancer. Det har allerede betydet, at rigtig mange reddere fra Hovedstadens Beredskab allerede nu kigger sig om efter et nyt sted at arbejde. En intern undersøgelse viser, at kun ca. 15 pct. af redderne i Hovedstadens Beredskab har et ønske om at arbejde der fra 2023, og med den medarbejderflugt, der allerede nu er i gang, betyder det, at akutberedskabet i Region H reelt er kollapset.

Det hjælper heller ikke på det, at det kommende præhospitale set up er en katastrofe. Der lægges i den kommende kontrakt op til, at beredskaberne skal drives ud fra ganske få meget store baser, hvor redderne skal møde ind, men ellers køre rundt i meget store distrikter for at sikre responstiderne. Det betyder en arbejdsdag uden en reel fast base, og i kontrakten lægger arbejdsgiverne op til vagter af 12 timers varighed med kun 15 minutters garanteret sammenhængende pause. Det er en opskrift på problemer.

Den udvikling, vi ser i Region Hovedstadens akutberedskab, kræver akut handling. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre fremtiden for Hovedstadens præhospitale indsats og derved også for borgernes sikkerhed.

FOA foreslår helt konkret, at der oprettes flere sygetransportberedskaber til at aflaste ambulancerne i forhold til de ikke behandlingskrævende ture. Vi foreslår også, at regionen ændrer på de retningslinjer, der beskriver, hvordan patienter kan henvises til anden hjælp, eller til hvordan de kan færdigbehandles på stedet. Regionen bør garantere mindst én sammenhængende pause af 30 minutter, som overenskomsten beskriver. Derudover bør regionen sikre, at redderne får reelle baser, hvor der også er ordentlige hvilefaciliteter. Og så er det på tide, at regionen går i reel dialog med redderne. Vi har brug for et dialogforum, hvor reddere og regionen kan få afdækket alle de udfordringer, der er, så de kan blive løst i et tæt og tillidsfuldt samarbejde.