Regeringens beskæftigelsesmæssige reformiver kræver omtanke

Regeringen vil nedlægge jobcentrene og frisætte fra statslige proceskrav, mens flere skal i arbejde. En forførende og enkel udmelding, men hvis øvelsen skal lykkes, skal vi bliver enige om at prioritere det, der virker.

Foto: GUA

Af Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund

I Dansk Handicap Forbund støtter vi en nedbarbering af meningsløse proceskrav – særligt for de borgere, som ligger længst fra arbejdsmarkedet og har brug for noget helt andet. Men vi vil også kraftigt appellere til, at de beslutninger der tages, ikke bare frisætter alle processer og skaber det vilde vesten uden en fælles konsensus om, hvad der virker.

Vi skal tænke os om, for borgerne vil stadig være der, hvis jobcentrene lukkes i deres nuværende form. Vi kan sagtens kalde tingene noget andet, men udfordringerne har vi stadigvæk.

Siden 2016 har vi målrettet arbejdet med at understøtte den kommunale beskæftigelsesindsats gennem projekter og indsatser. Fokus har været at skabe jobmatchet gennem fokus på det enkelte menneske – og virksomhedernes behov. Vi ønsker ikke, at mennesker skal ansættes på grund af deres handicap, men på grund af det de er og kan. Det er faktisk ikke bare en ideologi – vi ved det virker!

Vores arbejde er kendetegnet ved, at vi gennem en enkelt metode har understøttet mere end 20 kommuner over det meste af landet og sammen med dem skabt nogle rammer, som har givet pote.

Som eksempel har Dansk handicap Forbunds sidste projekt, ’vi går en forskel – gør du’, i samarbejde med tre kommuner fået 112 borger med handicap i job eller uddannelse, som alle har været ledige mere end et år. Den, som havde været længst tid på offentlig forsørgelse, havde været det i 19 år.

Et handicap over for arbejdsmarkedet = en varig funktionsnedsættelse + barrierer over for opgaveløsningen eller omgivelserne i beskæftigelsen.

Udskældte jobcentre står uretfærdig for skud

Tager vi det ikke alvorligt, så risikerer vi at efterlade 20% af den danske befolkning mellem 16 og 62 år på perronen, som alle har et handicap i forhold til det job eller uddannelsesønske, de måtte have. Det vil sætte beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap markant tilbage.

Christiansborgvedtagne reformer for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne har betydet, at jobcentrene er blevet opsamling for mennesker med indgribende sygdomme, handicap og andre svære udfordringer. De mennesker, som har de største udfordringer og er længst fra arbejdsmarkedet, møder kommuner, som skal implementere den ekstremt restriktive lovgivning. Det har gjort dem til syndebukke, fordi de har skullet svinge macheten overfor mennesker, som slet ikke burde være i jobcenteret.

Når det kommer til arbejdet med at skabe jobmatch, så har vores indsatser vist, at jobcentrene, når det prioriteres af alle fra top til bund og omvendt, faktisk godt kan levere stærke resultater for borgerne og skabe arbejdsglæde blandt medarbejderne. Det har givet os håb for fremtiden, at indsatserne har virket, fordi vi har opdaget, at man med relativt enkle greb kan trimme systemet til gavn for borgerne.

Vi skal gøre det, der virker, og vi ved godt, hvad det er

Helt forenklet kan vores indsats skæres ned til screening af borgere, håndholdt indsats gennem hele processen, indsigt i virksomhedernes behov og dagligdag, grundlæggende forståelse og empati for, hvad det vil sige at have et handicap og hurtig eksekvering, når muligheden opstår.

Pakken er testet og klar, og vi i Dansk Handicap Forbund er parate til at udfolde, vejlede, og lære alle, der har interesse, i at bruge metoden.

Når den politiske proces går i gang, så håber vi på, at politikerne vil inddrage de resultater, vi har opnået. Det værste, vi kan gøre, er at nedlægge jobcentrene uden at lære af det, der fungerer.

Vi har en unik chance for at rydde ud i alt det, der i dag skader mennesker, give dem det de har behov for, og i stedet fokusere på det der virker i forhold til jobmatch for dem der brændende ønsker sig det.

Vi ved nemlig godt hvad det er, og vi har en ambition om, at det skal foldes ud over hele landet til gavn for borgere, virksomheder og samfundsøkonomi. Koncept og metode ligger klar, og vi er parate til dialog med politikerne om, hvordan flere kan nyde frugterne af den viden, vi har opbygget gennem seks år.