R vil løfte uddannelsestilbud til unge udsatte

Radikale Venstre vil afsætte en halv mia. kr. årligt til at forbedre FGU-uddannelsen og sikre, at udsatte unge kan tage en ungdomsuddannelse på nedsat tid.

De Forberedende Grunduddannelser (FGU) blev sat i verden for at bygge bro mellem folkeskole og job eller ungdomsuddannelse. Her ses to Elever fra FGU Ringsted.