Har du sat digitalisering på bestyrelsens agenda?

“Overordnet set er SMV’erne mindre digitale end de store virksomheder […]. Dette kan have indvirkning på SMV’ernes innovationsmuligheder og deres konkurrenceevne”.

Klumme: Har du tæmmet det digitale monster?

Af Laura Vilsbæk, Indehaver af Nyibestyrelsen.dk og medlem af 8 bestyrelser. Foto: Tania Nørgaard

Foto: Tania Nørgaard

Sådan lyder en af delkonklusionerne i “Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst 2021” fra Erhvervsministeriet. Spørgsmålet er derfor, hvordan får vi alle små og mellemstore virksomheder med på digitaliseringsvognen?

På bestyrelsens agenda

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at digitalisering skal på bestyrelsens agenda. Sådan sikrer vi nemlig, at vi ikke bare digitaliserer i blinde og laver digitalisering for digitaliseringens skyld. Det er der 3 gode grunde til.

1: Det digitale skal bidrage til forretningen

Det digitale hænger tæt sammen med forretningsstrategien. Som øverste, strategiske ledelse skal bestyrelsen – begavet og med en vis indsigt – kunne diskutere og perspektivere diverse digitale muligheder i en strategisk ramme.

2: Det digitale handler ikke om at bygge rumraketter

Hvis bestyrelsen ikke kender diverse digitale muligheders modenhed eller økonomiske ramme, kan man hurtigt brænde hele formuen af på at digitalisere vildt og voldsomt.

Du kender til alle de fejlslagne projekter, og det kan du undgå ved at have en bestyrelse, der kan diskutere mulighederne på et oplyst grundlag, som er båret af viden og erfaring i stedet for følelser og fornemmelser.

3: Undgå forfængelighedsdigitalisering

Forfængelighedsdigitalisering er den form for digitalisering eller teknologi, der mest handler om at imponere og høste anerkendelse, men som dybest set ikke flytter noget i forretningen.

Det er fejltrin, du – som den, der betaler regningen – meget gerne vil undgå.

Men hvordan gør man så?

Invitér de digitale indenfor

Kig rundt om bordet i din bestyrelse. Mangler der digital forretningsforståelse og et digitalt blik på forretningsstrategien og diverse digitale muligheder? Ville det være gavnligt at tilføre nogle digitale kompetencer og en profil med en stærk, digitalt funderet forretningsforståelse?

Lav en søgning. Præcis som du ville gøre, når du i øvrigt rekrutterer til din virksomhed. Hvorfor ikke gå lige så professionelt til værks, når det kommer til din bestyrelse?

På plus-siden er det ikke utænkeligt at det nye bestyrelsesmedlem med den digitale baggrund kommer med en anden alder og en anden uddannelsesmæssig baggrund end de andre bestyrelsesmedlemmer? I så fald: Tillykke! Så har du også øget diversiteten i bestyrelseslokalet – og dermed fået muligheden for at accelerere både innovationskraft og konkurrenceevne yderligere.

Er du nysgerrig på vores samfund?

..men gider du heller ikke læse erhvervsnyheder så knastørre, at selv dit kladdehæfte fra 5.b virker forståeligt?

Så er det her en podcast til dig: Erhverv og Samfund

Din hverdag bliver hele tiden påvirket af erhvervslivet. Det handler både om grøn omstilling, stress, fremtidsteknologi, ligestilling, dit nærmiljø og meget mere. Derfor er erhvervstendenser et vigtigt emne for os alle.

Jeg, Marlene Kongsted, er din vært, og jeg vil altid gerne høre fra dig, hvis du har feedback eller forslag til emner på Marlene.Kongsted@sn.dk