Har Nordsjællands politikere forstået alvoren for børns trivsel?