Europa brænder, og vi mangler hænder til at slukke ilden

Foto: Jan VAN DE VEL