Erhvervslivet spiller vigtig rolle i klimalovens målsætninger

Vi skal skrue tempoet op, hvis vi vil indløse klimalovens målsætninger om, at Danmark skal være et klimaneutralt samfund i senest 2050. Vi har sat vores underskrift i Parisaftalen og der forpligter.

DTU Science Park driver med støtte fra Industriens Fond GreenUP Accelerator, som er et 20 måneder lagt accelerator program, hvor klimateknologiske startups får hjælp og sparring til at udvikle deres virksomhed.

DTU Science Park driver med støtte fra Industriens Fond GreenUP Accelerator, som er et 20 måneder lagt accelerator program, hvor klimateknologiske startups får hjælp og sparring til at udvikle deres virksomhed.

Foto: Henrik Delfer