Debat: Seks veje til vækst og udvikling på Sjælland

Der er behov for et stærkt universitet på Sjælland til at understøtte grøn vækst og udvikling i regionen. Rektor Hanne Leth Andersen giver her seks konkrete eksempler på, hvordan Roskilde Universitet kan og vil spille sammen med regionens aktører om at løfte hele Sjælland.

Debat: Seks veje til vækst og udvikling på Sjælland
Foto: JARVAD FOTOGRAFI

Af Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet

Region Sjælland er indehaver af et par ærgerlige rekorder. Folkesundheden er lav, ledigheden er høj – og vækstraterne er ikke imponerende. Befolkningen har også generelt kortere uddannelser end i resten af landet, og der bruges færre penge på forskning. Men regionen har et stort potentiale, og både Region Sjællands og de enkelte kommuners ambitioner er klare: Vi vil være grønnere, sundere og dygtigere, og vi har brug for vækst.

Den vision kræver infrastruktur, velfungerende sygehuse, stærke byer og driftige erhvervsvirksomheder. Og den kræver ikke mindst uddannelse og forskning. For at kunne være stærk og selvstændig skal man kunne selv – også på dét felt. Over de sidste 50-60 år har vi i hele Europa set, hvordan nye regionale, engagerede universiteter har styrket regioner og byer. Både ved at tiltrække og fastholde unge og opbygge samarbejder med det offentlige og med virksomheder, der har behov for kvalificeret arbejdskraft og ny viden. I tråd med dette har Roskilde Universitet i de senere år arbejdet meget målrettet på at blive hele Sjællands universitet og gøre en forskel for hele regionen. Her er seks konkrete eksempler:

1.Uddannelse og videreuddannelse for alle

De tider er forbi, hvor uddannelse blev udviklet i et lukket rum på universitetet. I dag sker det i tæt samarbejde med offentlige og private aktører. Det gælder fx Roskilde Universitets nye uddannelse i samfundsjura. Man kan også blive kandidat i bæredygtig omstilling eller digital transformation – eller starte på en ny grøn økonomiuddannelse efter sommerferien. Alt sammen uddannelser, som er udviklet i samarbejde med erhvervslivet. Universitetet har desuden særlig fokus på efter- og videreuddannelse, der imødekommer behovet på regionens arbejdspladser.

2. Unge øjne på lokale udfordringer

Vi vil bringe ny viden og inspiration ud på de regionale arbejdspladser – og samtidig trække virkelighedens erfaringer ind i vores uddannelser. Derfor indgår hver enkelt kandidatuddannelse aftale med en kommune eller store virksomheder i en kommune. Næstved Kommune har fx indgået partnerskab med uddannelserne Bæredygtig Omstilling og Kulturmødestudier, og sygehuset i Holbæk samarbejder tæt med Tværvidenskabelige Sundhedsstudier. Det betyder, at de unge får let adgang til praktik, projektsamarbejde og studenterjob, og de bidrager med løsninger på arbejdspladsens udfordringer.

Roskilde Universitet udbyder også Sjællands eneste internationale naturvidenskabelige bacheloruddannelse, som kan bidrage til at tiltrække dygtige fremtidige medarbejdere, fx til de bioteknologiske arbejdspladser omkring Kalundborg, hvor udviklingen går rigtig hurtigt.

3. Frugtbart samarbejde mellem forskere og erhvervsliv

Et regionalt universitet med internationalt niveau kan skabe bro mellem forskningen og det lokale erhvervsliv – til gavn for hele samfundet. Roskilde Universitet er fx aktiv i erhvervsklynger, hvis formål er at styrke virksomheders konkurrenceevne netop ved at dele viden og samarbejde med forskere.

Vi er aktive i klynger indenfor miljø, digital teknologi, fødevareteknologi, medicinalindustri, byggeri og logistik. Vi er også med i de store regionale fyrtårnsprojekter som ledes af Erhvervshus Sjælland, med fokus på biotek omkring Kalundborg og Femern Belt i Rødbyhavn. Vi kan bl.a. berige regionens erhvervsliv med viden om internationale markeder og deres regulering, kulturforståelse, teknologi og kommunikation.

4. Slagelse – en levende studieby

Vi er i øjeblikket i intens dialog med Syddansk Universitet om evt. at overtage deres campus i Slagelse og udvikle Slagelses profil som studieby. Visionen er at udbyde erhvervsrettede uddannelser, der er interesse for blandt de unge og behov for på de lokale arbejdspladser. Roskilde Universitet ønsker at være fysisk til stede i både Midt- og Vestsjælland og løfte de opgaver, den samlede region har brug for. Det kræver tilførsel af midler for at kunne lykkes, og vi er endnu ikke i mål. Men vi er i dialog med politikere, erhvervsliv og andre uddannelsesinstitutioner om at videreudvikle et attraktivt uddannelsestilbud i Vestsjælland.

5. Udvikling af nye grønne løsninger

Nye produkter og ideer skal hjælpes på vej for at blive til levedygtige virksomheder. Vi deltager bl.a. i ambitiøse innovationsprojekter med fokus på at udvikle Power-to-X anlæg sammen med klimateknologi-virksomheder. Og vi er med til at udvikle erhvervsgrunden ved Risø til test af grønne teknologier.

Vores naturvidenskabelige forskere har desuden netop fået installeret et avanceret røntgenanlæg, der skal skabe ny viden, som kan bruges til at udvikle energibesparende materialer til gavn for fremtidens miljø og klima.

6. Sundhedskompetencer til regionens sundhedsvæsen

Region Sjælland har brug for et stærkt sundhedsvæsen. Roskilde Universitet udbyder en række sundhedsuddannelser, og senest har vi åbnet en kandidatuddannelse i klinisk sygepleje i Roskilde, som kan bidrage til at udvikle og fastholde de dygtige sygeplejersker, som regionen har så hårdt brug for.

Med et nyt grundforskningscenter i pandemier huser Region Sjælland nu landets stærkeste forskningsmiljø på området. Andre forskere på Roskilde Universitet beskæftiger sig med fx diabetes, kræft, robotteknologi, sundhedsdata og ulighed i sundhed. Alt sammen vigtige temaer for fremtidens sundhedsvæsen

Roskilde Universitet er klar til at løfte rollen som Region Sjællands universitet. Vi deler Sjællands vision om at blive en sundere, grønnere og dygtigere region, og vi bidrager med alt, hvad vi har: veluddannede unge, stærk forskning og et tæt samarbejde med alle regionens aktører for at få det til at ske. Vi er på vej, men slet ikke i mål. Det kræver investering, handlinger og politisk mod både på centralt og lokalt niveau at tage en region og dets uddannelsesinstitutioner til et nyt niveau.