– Ældreplejens udfordringer løses ikke med udlændinge

Martin Henriksen vil tiltrække flere unge og arbejdsløse til ældreplejen ved at sikre de ældre bedre livsvilkår. Mere udenlandsk arbejdskraft vil øge utryghed blandt de ældre.