112-audit: Sommerens kø-kaos har ikke kostet menneskeliv

Sundhed: Regionen har undersøgt 588 hændelser fra i sommer, hvor 112-opkald har haft øget ventetid – samlet set ingen alvorlige sundhedsfaglige konsekvenser lyder konklusionen

<p>De mange tilfælde i 2021 af 112-opkald, som ikke i to forsøg har kunnet stilles videre fra alarmcentral til vagtcentral og som derfor er blevet forsinkede &#8211; har ikke samlet set haft en alvorlig sundhedsfaglig konsekvens for borgerne. </p>