Vil skabe et stærkt fællesskab for pårørende til demente

Maria Santana er undervejs med et online-fællesskab for demensramtes pårørende. Et netværk på tværs af alder, køn og geografi og på de pårørendes præmisser