Vedbæk Havn klarede Malik til et 12-tal

Højvande: Strand og badebroer blev begravet i tang, men de nye, store stenmoler beskyttede selve havnen, der helt undgik skader efter den forhøjede vandstand.

Vedbæk Havn søndag formiddag efter stormen Malik. Vandet stod 140 centimeter over det normale niveau. Foto: Jens Kloppenborg-Skrumsager