V: Pengene fosser ud af kassen

Økonomi: Rudersdals likviditet skulle på nuværende tidspunkt have været cirka en kvart milliard kroner bedre, end det er tilfældet. Venstre råber vagt i gevær. Borgmesteren er enig i, at situationen er alvorlig og kommer med en stikpille til Venstre.

V: Pengene fosser ud af kassen

Rudersdals tidligere borgmester, Jens Ive (V) og Venstres gruppeformand i kommunalbestyrelsen, Malene Barkhus. Foto: Lars Sandager Ramlow

Foto: Lars Sandager Ramlow

Rudersdal er i gang med at fyre 25 medarbejdere, men i økonomisk sammenhæng er det slet ikke nok.

Pengene fosser nemlig ud af kommunekassen, mener Venstre. Fra november 2022 til nu er kommunens likviditet faldet med 200-270 millioner kroner. Det svarer til en mindre skole eller et nyt idrætscenter.

– Om det er 200 eller 270 millioner kroner, likviditeten er faldet, afhænger af, hvordan man læser tallene. Faktum er dog, at det er alvorligt. Meget alvorligt. Venstre har påpeget dette internt i kommunen gennem længere tid. Nu er vi nødt til at gå ud offentligt og råbe vagt i gevær, siger Jens Ive (V).

Som tidligere borgmester og mangeårigt medlem af bestyrelsen i KL er han rutineret i at læse kommunale regnskaber.

Artiklen fortsætter under billedet…

Den faktiske beholdning omfatter kontante kassebeholdninger, saldi i pengeinstitutter samt obligationsbeholdninger fratrukket saldi på byggekreditter. Illustration: Rudersdal Kommune og SN.dk

– Det dramatiske fald i likviditeten skyldes delvist en række markante budgetoverskridelser på grund af inflation, voldsomt stigende energipriser samt en mangel på medarbejdere, der måtte erstattes med vikarer. Men disse ting gør det ikke alene, lyder det fra Jens Ive.

Han suppleres af Venstres gruppeformand i kommunalbestyrelsen, Malene Barkhus:

– Vi ønsker ikke at pege fingre ad nogen. Vi ser frem til at se en uddybende redegørelse for den nye likviditet. Det er kommunalbestyrelsen, der stilles til ansvar, når der skal skæres ind til benet. Derfor er det vigtigt, at alle inddrages, når der skal findes løsninger. Alle partier var ude i valgkampen og have fokus på åbenhed. Nu skal vi se det i praksis. For det her kommer til at gøre ondt, understreger hun.

Jens Ive følger op:

– Der er brug for markante opbremsninger i økonomien, hvis udviklingen skal bringes under kontrol. Der skal handling til nu.

Stikpille til Venstre

Til det siger Rudersdals borgmester, Ann Sofie Orth (K):

– Jeg deler sådan set Venstres bekymring. Situationen er alvorlig. Det er også derfor, at vi har foretaget en kraftig opbremsning med omfattende administrative besparelser.

Og her slutter det ikke, understreger borgmesteren:

– I dag (fredag, red.) har vi for første gang et budgetseminar for hele kommunalbestyrelsen. Det er jo et udtryk for åbenhed. Fagudvalgene bliver også inddraget, hvad de ikke er blevet tidligere. Vi skal på seminaret drøfte, hvad der virker, og hvad der ikke virker, og hvordan vi måske kan anskue den samlede økonomi på nye måder.

Ann Sofie Orth bliver herefter ret kontant med adresse til Venstre:

– Når der tidligere har været drevet ulovlig administration på et område, så koster det at rydde op. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er dybt frustreret over det morads, jeg har overtaget på et så væsentligt område, som det specialiserede børneområde.

Ann Sofie Orth mener, at der er åbenhed om økonomien – samtidig kommer hun med en stikpille til Venstre. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard