Udsigt fra ”fugletemplet” i Vaserne

Axel Bredsdorffs lokalhistoriske nytårsquiz var en hård nød at knække.

Lokalhistorie: Lokalt maleri er stadig en hård nød at knække
Foto: SMK Photo/Skou-Hansen/Buccarella
Harald Giersings maleri fra Bistrup. Foto: SMK Photo/Skou-Hansen/Buccarella

LOKALHISTORIE Der kom ikke mange forslag til hvor Harald Giersing havde stået og malet sit landskabsmaleri fra Bistrup, og det kan der jo være flere forklaringer på.

For det første var kolumnistens mailadresse gengivet forkert, så en del er måske aldrig nået frem.

Men vigtigere: Harald Giersing var jo netop ikke optaget præcis af, hvordan landskabet tog sig ud! Han var modernist, og fortolkede sit motiv, og som tidligere nævnt: var han mere optaget af farver og flader.

Men Bent Anker Nielsen har sendt et fremragende bud, som jeg tillader mig at gengive nedenfor i sin helhed:

”Der er kun ét sted i Bistrup hvorfra Giersing kan have haft denne udsigt: Udfor den østlige ende af Bistrup på den lille bakkeknold 100 m vest for jernbanen hvor ”fugletemplet” nu ligger.

Det grønne øverst er Bistrup Hegn, og den grønne spids, der peger op lidt til venstre i billedet, er Vasestiens krappe opgang til Vasevej. Den er nu skjult af en række graner langs østsiden af stien; men der står stadig en gammel eg på skrænten op mod de yderste villaer, som kan være resterne af den beplantning der danner væg langs stien til venstre i billedet, men nu er fældet for udsigtens skyld.

Bakkens svaj op mod Vasevej kan man heller ikke se i dag, fordi der er planeret til hestefolde dér, hvor der tidligere lå en lille minkfarm.

Beplantningen til højre skjuler jernbanedæmningen hen over vådområdet omkring Dumpedalsrenden.

Forgrunden nederst i billedet (hvoraf der mangler en del i avisens gengivelse) er en del af dette og den mørkegrønne beplantning, der skyder frem til højre i billedet, er nu forsvundet.

Den nuværende beplantning i området gør det umuligt at få det overblik, Giersing havde, og hvor megen kunstnerisk frihed, han har taget sig i udformningen af sit billede, er ikke til at sige; men billedet er 61 x 71 cm og stående en halv meter foran lærredet på bakken som beskrevet passer udsnittet så nogenlunde med det ovenfor beskrevne.”

Besvarelsen indeholdt også et luftfoto, med Giersings ”udkig”, som Bent Anker Nielsen forestiller sig det.

Tak for både luftfoto og besvarelse, som langt overgår de forventninger, man kunne have til så svær en opgave.

Sådan her forestiller Bent Anker Nielsen, at Giersing havde sit udkig.