Tidligere barselsbesøg i Rudersdal

Foto: Per Buurgaard Christensen, Niels Hofma