Svar mangler fortsat i sag om anklager om svindel

Anklagerne mod navngivne personer om svindel i millionklassen på den selvejende institution Lions Park Søllerød er endnu ikke undersøgt til bunds

Hverken Rudersdal Kommune eller Nordsjællands Politi er kommet nævneværdigt videre i sagen om svindel på Lions Park Søllerød. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard
Hverken Rudersdal Kommune eller Nordsjællands Politi er kommet nævneværdigt videre i sagen om svindel på Lions Park Søllerød. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Mikkel Brøgger Petersen, Mikkel Svinth Rødgaard og Lars Schmidt

I sagen om grove anklager mod den selvejende institution Lions Park Søllerød er der inden længe flere fødselsdage at fejre.

Snart er det to år siden, at en politianmeldelse om økonomisk svindel i millionklassen med offentlige midler blev indgivet til Nordsjællands Politi. Rudersdal Avis er i besiddelse af anmeldelsen, men kan af presseetiske hensyn ikke referere indholdet i den, da der ikke er rejst sigtelse.

Snart er det også et år siden, at Rudersdal Avis sidst skrev om sagen. Og Nordsjællands Politi oplyser, at man siden da ikke har foretaget sig yderligere i sagen. Hos Rudersdal Kommune er der heller ikke meget nyt at fortælle om sagen, når der spørges til en status.

Tilbagebetaling mangler

Rudersdal Kommune fandt i kølvandet på anklagerne om svindel, som også er indgivet til kommunen i en whistlebloweranmeldelse, ud af, at Lions Park Søllerød havde oparbejdet 32 millioner kroner i egenkapital. Det til trods for, at der står i driftsaftalen, at overskud skal tilbagebetales til kommunen. En kvalificering af beløbet viste, at Lions Park Søllerød skyldte kommunen 11 millioner kroner.

Rudersdal Kommune og Lions Park Søllerød er dog endnu ikke blevet enige om, hvordan de 11 millioner kroner skal tilbagebetales.

"Vi skal have lavet en juridisk vurdering og udvidet revisionsundersøgelsen. Før dette foreligger, kan den endelige plan ikke udarbejdes. Der er fortsat enighed med bestyrelsen om, at kommunen har et tilgodehavende," siger vicekommunaldirektør Thomas Bille til Rudersdal Avis.

Anklager ikke undersøgt

Rudersdal Kommune bad i 2019 revisionsfirmaet BDO om at undersøge anklagerne. Undersøgelsen fandt som skrevet frem til, at kommunen havde 11 millioner kroner til gode. Men den tog aldrig stilling til, om økonomisk svindel havde fundet sted. Det undrede dengang kommunalforsker Roger Buch, da Rudersdal Avis forelagde ham sagen.

Anklagerne er endnu ikke undersøgt til bunds, oplyser kommunen.

"Vi har foreløbigt valgt at fokusere på at få udlignet det økonomiske mellemværende, der er opstået i forbindelse med den nuværende driftsoverenskomst og at sikre, at det ikke kan ske, når der bliver indgået en ny driftsoverenskomst. Dette arbejde pågår fortsat," siger Thomas Bille.

Undersøgelse udvidet

Et af de spørgsmål, som Rudersdal Avis har prøvet at få svar på er, om man vil udvide den undersøgelse, som kom frem til, at kommunen havde 11 millioner kroner til gode. Undersøgelsen dækkede nemlig kun over årene 2013-2018, selv om anklagerne går på, at den økonomiske svindel går længere tilbage.

Kommunen har udvidet undersøgelsen – men ikke længere tilbage i tid.

"Det er besluttet at supplere undersøgelsen med en ekstern juridisk vurdering for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt om sagen samt at udvide revisionsundersøgelsen med regnskaberne for 2019 og 2020. Revisionsundersøgelsen har dækket perioden for den nuværende driftsoverenskomst og suppleres med data for 2019 og 2020. Det skyldes i øvrigt, at det har vist sig, at den tidligere driftsoverenskomst ikke indeholdt samme mulighed som den nugældende for udligning af et eventuelt økonomisk mellemværende ved udløb," siger Thomas Bille, som ikke kan give et præcist tidspunkt for, hvornår undersøgelsen er færdig.

"Den endelige revisionsopgørelse samt den juridiske vurdering vil skulle indgå som grundlag for indgåelse af en ny driftsoverenskomst fra 2021," siger han.

Driftsaftale ikke på plads

Rudersdal Kommune forhandler fortsat med Lions Park Søllerød om en ny driftsaftale. Om det siger vicekommunaldirektøren:

"Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men pågår fortsat i samarbejde med den nye ledelse og bestyrelse for Lions Park Søllerød," siger han.

Slutteligt er det måske værd at spørge, hvorfor der er gået så lang tid, uden flere klare svar er kommet på bordet.

"Der er tiltrådt en ny bestyrelse og en ny ledelse, som har skullet have arbejdsro for at få styr på en række forhold. Derudover har corona-krisen naturligt nok medført, at andre opgaver har måttet prioriteres højere i løbet af 2020," siger han.