Stort flertal i kommunalbestyrelsen vil forbedre børnehandicapområdet En uvildig borgerrådgiver, statistik over antallet af klager og et kig på sags- behandlernes arbejdsbyrde er blandt de forslag til at forbedre børnehandicap- området, som de fles

Stort flertal i kommunalbestyrelsen vil forbedre børnehandicapområdet
  En uvildig borgerrådgiver, statistik over antallet af klager og et kig på sags- behandlernes arbejdsbyrde er blandt de forslag til at forbedre børnehandicap- området, som de fles