Stor musik med stort orkester i Nærum

Foto: Lars Sandager Ramlow