Smartphone hjælper med smart genoptræning

Foto: Picasa
Henrik Førster Christophersen fra Nærum fik i september et nyt knæ og har siden genoptrænet med Icura Trainer. 					Foto: Rudersdal Kommune
Henrik Førster Christophersen fra Nærum fik i september et nyt knæ og har siden genoptrænet med Icura Trainer. Foto: Rudersdal Kommune

Icura Trainer er navnet på en ny teknologi til genoptræning, som Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner har udviklet i samarbejde med virksomheden Icura. Den nyudviklede teknologi øger friheden for patienterne, mens kommunen forventer at kunne spare på udgifterne til genoptræning. Systemet består af en smartphone og fem sensorer, der placeres på ben og hofte.

Personen, der træner, kan så se sine bevægelser på smartphonens skærm, mens en stemme guider og retter, hvis øvelserne udføres forkert. Samtidig sender systemet træningsdata videre til fysioterapeuten på kommunens genoptræningscenter, der på sin pc kan tjekke, om både kvalitet og træningsmængde er i orden. De hofte- eller knæopererede borgere træner både i hjemmet og på genoptræningscentret.

Henrik Førster Christophersen, der bor i Nærum, fik et nyt knæ i september måned og har siden genoptrænet med Icura Trainer.

– Systemet er meget nemt at komme i gang med og kræver stort set ingen færdigheder. Det er nærmest som at have en fysioterapeut ved sin side, samtidig med man har en stor grad af frihed, så genoptræningen kan passes ind i forhold til arbejde og familie. Men jeg er også glad for at træne én gang om ugen på genoptræningscentret med støtte fra en fysioterapeut, som løbende kan regulere og tilpasse mit træningsprogram, siger Henrik Førster Christophersen.

Projektet har vist, at patienter, der genoptræner med Icura Trainer, har mindst samme effekt af deres træning som patienter, der genoptræner på traditionel vis.

De er også mere motiverede for at træne og tager mere ansvar for egen træning end andre genoptræningspatienter. Dermed er vejen banet for en mere effektiv genoptræningsindsats, og der er også et økonomisk potentiale for Rudersdal Kommune, der er i gang med at indføre Icura Trainer som obligatorisk genoptræning.

– Jeg har med spænding fulgt forskningsprojektet og er meget begejstret for resultaterne, der er positive hele vejen rundt, siger Birgitte Scherning Povlsen (K), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

– Borgerne er ofte erhvervsaktive, og skal derfor have genoptræningen til at passe ind i en travl hverdag. Og fysioterapeuterne kan tilbyde en mere effektiv og fleksibel træning – det kan i sidste ende betyde, at kommunen kan spare udgifter på kørsel, sygetransport og fysioterapeuttimer, siger hun.