Seniorråd valgt uden afstemning

Rudersdal: Da fristen for at stille op til Seniorrådet i Rudersdal udløb 17. september havde ni kandidater meldt sig. De kan alle ni nu betragte sig som valgt ved fredsvalg, da rådet består af netop ni medlemmer, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det var ellers meningen, at en afstemning samme dag som kommunalvalget skulle afgøre rådets sammensætning.

Det drejer sig om: Michael Edward Newcomb Burgess, Erik Clausen, Lissie Marie Drejer, Sonja Vejstrup Frederiksen, Jørgen Hansen Groth, Anita Herold Gudmundsson, Karin Louise Rønskov, Bodil Sørensen og Jørgen Lauritsen Vinding.

Seniorrådet er valgt for en fireårig periode, der følger kommunalbestyrelsens. Rådet konstituerer sig ved sit første møde i januar 2022.

Seniorrådet i Rudersdal er et folkevalgt råd bestående af borgere på 60 år og derover, der blandt andet rådgiver kommunalbestyrelsen om ældrepolitiske spørgsmål. Man kan læse mere om Seniorrådets arbejde på seniorraadet-rudersdal.dk

fsp