Rystende oplevelse for beboere i Holte

Foto: Niels Hofma