Rudersdal melder sig ind i trafikstøj-lobby

Motorveje: Et flertal uden om Venstre har sagt ja til at melde kommunen ind i Silent City, som arbejder for at nedsætte støjen på motorvejen ved at sætte hastigheden markant ned.

Rudersdal klar til kamp for lavere fart på motorvejen

Foto: Martin Nordmark

Foto: Martin Nordmark