Rudersdal kommer ud af mørket – men først til næste år

Gadelys: Alle de gadelamper, der er energisparehensyn blev slukket sidste år, bliver tændt igen.

Det kræver en del energi at spare på lyset
Foto: Lars Schmidt