Parkvejskolen får ansigtsløft for 16 mio

Rudersdal: Integreret indskoling, nye faglokaler til billedkunst, sløjd og håndarbejde samt moderne undervisningslokaler for 7. til 9. klasse.

Sådan tegner fremtiden for Parkvejskolen i Birkerød, når den kommende ombygning er gennemført i slutningen af 2012.

Ombygningen koster 15,9 millioner kroner, og politikerne i Børne- og Skoleudvalget har netop godkendt et omfattende byggeprogram.

Udvalgsformand Daniel E. Hansen (V) siger:

– Ombygningen vil give Parkvejskolen et rigtig flot og visionært løft, der understøtter de mål om fleksibilitet i undervisningen i folkeskolen, som Rudersdal Kommune har. Samtidig vil ombygningen samle alle klasser på samme adresse, hvilket har betydning for en glidende overgang for eleverne, når de for eksemlel skal fra indskoling til mellemtrin og for medarbejdernes generelle samarbejde om eleverne.

I dag har børnehaveklasserne til og med 2. klasse til huse i en bygning på Bregnerødvej, men denne bygning skal laves om, så den fra foråret 2012 kan bruges af Lyngbakken. Der vil daginstitutionen rykke fra sine nuværende lokaler, som ligger på Parkvejskolen til nyombyggede lokaler på Bregnerødvej. Samtidig skal Lyngbakkens nuværende lokaler bygges om, så de i fremtiden kan bruges af elever i udskolingen.

Foruden ombygning af ind- og udskoling samt daginstitutionen Lyngbakken, vil skolens tandklinik blive udvidet og mellemtrinnets skolefritidsklub vil få til huse i de samme lokaler, som 4. til 6. klasse benytter.