Mere fri tid i hjemmeplejen

Projektet ’Frihed i faglighed’ skal reducere antallet af ubesatte stillinger ved at gøre kommunen mere attraktiv for plejepersonale.

Rudersdal Kommune vil fra 1. marts og et år frem give medarbejderne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Trørød mere indflydelse på hverdagen.

OMSORG I et forsøg vil Rudersdal Kommune fra 1. marts og et år frem give medarbejderne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Trørød mere indflydelse på hverdagen. De sker efter svensk forbillede og målet er at forbedre medarbejdertrivslen og afhjælpe medarbejdermangel, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Projektet ’Frihed i faglighed’ er en nyudviklet organiseringsform, som giver medarbejdere med 35 og 37 timers ugentlig arbejdstid henholdsvis to og tre ’frie’ ikke-skemalagte timer hver uge.

– Vores medarbejdere og ledere i hjemmeplejen gør et fantastisk stykke arbejde hver eneste dag, men jeg ved også, at deres vagter er virkelig tæt pakket. Det kan man holde til i en periode, men vi skal være ærlige og sige, at det kan man ikke holde til i længden. Derfor skal vi gøre noget mere for at sikre et godt arbejdsmiljø i hjemmeplejen, hvor der er plads til at tage ansvar for hinanden ved fx sygdom, plads til faglig udvikling sammen og også til restitution. Forsøget i Trørød imødekommer medarbejdernes ønske om mere fleksibilitet, og det giver os mulighed for at få nogle erfaringer, som forhåbentlig er positive og kan bredes ud i hele kommunen, siger 1. viceborgmester Birgitte Schjerning Povlsen (K), som også er formand for det politisk nedsatte opgaveudvalg, der skal komme med inspiration til bedre organisering, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Timerne skal afvikles efter en prioritet, hvor man først dækker ind for eventuelle syge kolleger, dernæst kan bruge tiden på faglig udvikling og dernæst lade de mentale batterier op.

Gode svenske erfaringer

Det svenske forbillede er Västervik Kommune i Sydsverige, hvor man har omorganiseret og frisat hjemmeplejen endnu mere. De svenske erfaringer viser, at flere medarbejdere er gået fra deltid til fuldtid. Sygefraværet og brugen af eksterne vikarer er faldet. Flere er blevet i jobbet længere, og det er blevet lettere at rekruttere nye medarbejdere.

Det håber man også sker i forsøgsprojektet i Trørød. I det hele taget vil man gerne både højne medarbejdertrivslen og sikre stor borgertilfredshed, blandt andet ved at borgerne oftere møder et kendt ansigt.

– Vi skal fremtidssikre hjemmeplejen og ældreomsorgen i Rudersdal. Prognoserne viser, at vi heldigvis lever længe, og der bliver flere borgere over både 80 og 90 år her i kommunen, så behovet for kommunal velfærd vil stige de kommende år samtidig med, at vi skal holde økonomien i stramme tøjler. Borgernes tilfredshed er vigtig, og det kommer med tilfredse medarbejdere, så vi skal tage godt hånd om dem. Forhåbentlig får flere sosu-medarbejdere og sygeplejersker lyst til at komme og arbejde i Rudersdal Kommune og udforske vores innovative tilgang til at løse velfærdsopgaven, og flere får måske lyst til at arbejde på fuld tid, siger Randi Mondorf (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Rudersdal Kommune har en del ubesatte stillinger i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og en del, som arbejder på nedsat tid. Som følge af Frihed i faglighed-projektet forventer kommunen at syv medarbejdere vil gå op i tid i hjemmeplejen, og tre medarbejdere vil gå op i tid i hjemmesygeplejen. En udvikling der også økonomisk set er attraktiv for kommunen.

I første omgang gælder det i en forsøgsperiode på et år for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Distrikt Trørød i dagtimerne. Forsøget vil blive evalueret løbende.

fsp