”Lollikhus” – fra landsby til udlændingecenter

Axel Bredsdorff fortæller i sin lokalhistoriske klumme hele historien om det fine hus ved Furesøen.

Lokalhistorisk klumme: Historien om Lollikhus
Foto: ””Lollikhus” ca. 1956 (Historisk Arkiv)

LOKALHISTORIE Bebyggelsen ”Lollike Huse” var oprindelig en samling små fæstegårde, underlagt Ebberødgård, og beliggende umiddelbart op til Rude Skov med jorde ned mod Vaserne. Navnet antyder, at beboerne i et vist omfang var fra Lolland, ligesom ”Gøngehuse”, var beboet af indvandrere fra Göinge Herred i Skåne.

Efter alt at dømme har det været nogle meget små gårde, hvor overlevelse har været knyttet til supplerende arbejde på Ebberødgårds jorde, først som hoveri – senere som lønarbejde.

Det stærkt skrånende terræn ned mod Vaserne har givet også været svært at dyrke som traditionelt landbrug. Stedets umiddelbare landskabsmæssige kvaliteter var allerede i romantikken opdaget af tidens store malere.

Mest kendt er C.V. Eckersbergs maleri fra 1833 ”Udsigt fra Kongevejen over Furesøen”. Og hertil tog han sine elever med ud, for at de kunne gengive det storslåede og idylliske landskab. Udretningen af Kongevejen skar bebyggelsen af fra de tilhørende jorde, og tilbage lå en lille samlet bebyggelse på en håndfuld matrikler tæt op af skoven.

Den initiativrige restauratør S. A. Germansen købte i 1925 et par matrikler og åbnede i 1926 ”Lollikhus” (også kaldet ”Kongevejskroen”) som spisested og konditori. Senere kom der dansesal og udendørs keglebane til.

På den måde kom stedet meget til at lignende etablissementet ved Frederiksdal. Stedet skulle leve af københavnske udflugtsgæster, lokale søndagsudflugter og ligesom ”Harmonien” i Birkerød af soldater fra de nærliggende kaserner.

101 år efter Eckersberg ikoniske maleri bliver hele udsigtskilen fra Kongevejen mod Furesøen fredet, som én af landets første store landskabsfredninger, omfattende 12,5 ha.

”Lollikhus” bliver inddraget til 165 tyske flygtninge maj 1945-april 1946, men genåbner så med Sigrid Andersen som ejer. I 1952 brænder ”Lollikhus” første gang, og klog af skade skiftes stråtaget til tegltag i nybygningen.

Fra 1962 kommer der i den ny ejer Valdemar Petersens tid hotelværelser på 1. sal, og udover dansesalen (”Bondestuen”) kommer der indendørs bowling, og som noget helt nyt i lokalområdet: et udendørs svømmebassin på 20×7 m, med offentlig adgang formedelst 1 kr i entré.

Ungdommen tog stedet til sig i 1960erne hvor der også er levende pigtrådsmusik de første år, senere afløst af tre diskotekaftener om ugen. Men også det får en ende, og i 1982 går ”Lollikhus” konkurs og kommer på tvangsauktion. En forfaldsperiode indtræffer med hærværk og en (sandsynligvis påsat) brand, der lægger stedet helt øde i 1987.

De næste par år fremlægges det ene vidtløftige forslag efter det andet til ny bebyggelse på stedet.

Fælles for alle forslag er, at hele det samlede trekantede område mellem skoven og Kongevejen tænkes sammenlagt, og de øvrige private huse dermed nedrevet.

Mest vidtløftigt var et projekt med hotel og konferencecenter med 120 værelser, svømmehal og motionscenter.

Birkerød Kommune er meget imødekommende, og mindst to lokalplanforslag fremlægges for at fremme de store planer, men investorerne dukker aldrig op.

Først i 1996 overtages hele området af Magistrenes Pensionskasse, der opfører firmadomicil for først Compaq Computers, siden Hewlett & Packard og endelig Unomedical.

Da sidstnævnte fraflytter, går der 7 år, hvor ejendommen står tom, men fra 2016 har Udlændingecenter Nordsjælland haft til huse i den halvrunde bygning med den fabelagtige udsigt mod Furesøen.

Kilde: Kim Sørensen (2017): ”Birkerød Lokalhistorie 4”