Lidl-illustration passer ikke

Af Adam Jørgensen, Manenvej 17, Birkerød

DEBAT: Lidl-tegning passer ikke

Det vi ser her er en computervisualisering, der nok er udformet med henblik på at få projektet til at glide igennem hos befolkning og politikere, påpeger Adam Jørgensen i dette debatindlæg, der med pile har illustreret, hvor Lidls illustration ikke er retvisende.

Hver gang vi ser omtale af det supermarked, som Lidl gerne vil bygge i Birkerød, præsenteres vi for en illustration, der betegnes som en ‘arkitekttegning’ – hvilket giver indtryk af, at sådan kommer byggeriet til at se ud. Men det er langt fra tilfældet. Det vi ser på, er en computervisualisering, der nok er udformet med henblik på at få projektet til at glide igennem hos befolkning og politikere.

For illustrationen er ikke retvisende. Et par eksempler:

Se på glasbygningen til højre. Det ser ud som om den er en del lavere end facaden på hovedhuset og at den er trukket noget tilbage. Men sådan er projektforslaget ikke. Ifølge tegningerne har glasbygningen samme højde som facaden og er på lige linje med bygningsfronten.

Indlægget fortsætter under illustrationen…

Det vi ser her er en computervisualisering, der nok er udformet med henblik på at få projektet til at glide igennem hos befolkning og politikere, påpeger Adam Jørgensen i dette debatindlæg, der med pile har illustreret, hvor Lidls illustration ikke er retvisende.

Perspektivvirkningen er også stærkt overdrevet. Se den store bil i forgrunden til højre og se de små personer ved bygningen – Det vi ser på svarer til et fotografi taget med en meget kraftig vidvinkellinse. Den optiske effekt får bygningen til at se mindre ud, end den ville blive, hvis den bliver bygget.

Lidls projektforslag indeholder også en plantegning, hvor man ser bygningen fra oven. Tegningen slører de store niveauforskelle, der findes på tilkørsels- og parkeringsområdet. Ved tilkørsel fra Kongevejen skal Lidls 16,5 meter lange lastbiler bruge næsten hele venstre vejbane af Hovedgaden for at få plads til at svinge til højre. Ved udkørsel kræves tilsvarende plus hele bredden på Kildedalsvej. Inde på det snævre parkeringsområde skal de lange lastbiler sno sig i modsat retning af øvrig trafik fx fra parkeringskælderen og samtidig manøvrere på en stigning, der er stejlere end Alpe d’Huez. Som jeg ser det, kan det være en opskrift på farlige trafiksituationer.

Nærlæser man teksten i Lidls præsentation, er der en del løse ender.

Lidl skriver, at deres bygning forholder sig til og underlægger sig den gamle rådhusbygning. Spørgsmålet er, om ikke den snarere konkurrerer med det gamle rådhus, som er en af de få historiske bygninger, vi har?

Det gamle rådhus har sort tag. Den nye bygnings tag ser mørkebrunt ud, og det oplyses, at taget bliver i “kobber materiale” eller “tilpassende farve” – Kobber er brunt de første par år. Resten af tagets levetid vil det være grønt.

Det gamle rådhus er bygget i røde mursten. Lidl vil bygge med “Randers tegl Valencia eller lignende”. Formuleringen åbner for valg af andre typer mursten. P-pladser er et “estimat” og inkluderer eksisterende boligers. Kørekurver er “vejledende”. Oversigten “vurderes” at være “tilstrækkelig”.

Når vi ser på et sådant løst formuleret projekt, er det en god ide, at huske Føtex-byggeriet: Hvor blev plejehjemmets grønne parklignende sansehave af? – Den blev forvandlet til P-pladser. Hvad skete der med bygningens højde? – Der kom en ekstra etage på. Hvor blev indgangen til Føtex placeret? – Længst væk fra den del af Gågaden, som supermarkedet blev bygget for at trække kunder hen til.

Det færdige byggeri kan altså komme til at se helt anderledes ud end det politisk godkendte projektforslag.

For få år siden udviklede Rudersdal Kommunes Bycenterudvalg i samarbejde med borgere og erhvervsliv strategier til at styrke Birkerød Centrum. Som jeg husker det, skal butikkerne koncentreres på Gågaden syd for Pengetorvet mens Hovedgaden mellem Pengetorvet og Kongevejen skal prioriteres til boliger. Flere boliger i og omkring centrum skal også prioriteteres højt. Alene på den baggrund burde det aktuelle forslag til placering af Lidl afvises. Der kan findes andre og bedre egnede steder til en Lidl på Kongevejen eller andre steder i byen.