Kommunen vil fortsætte »konservativ« investeringspolitik

Kommunalbestyrelsen har diskuteret en justering af kommunens  finansielle politik, og borgmester Jens Ive (V) kalder kommunens investeringspolitik »ekstremt konservativ«. - Vi anser borgernes penge for noget, som vi skal omgås med varsomhed, siger han. 			Foto: Lars Sandager Ramlow
Kommunalbestyrelsen har diskuteret en justering af kommunens finansielle politik, og borgmester Jens Ive (V) kalder kommunens investeringspolitik »ekstremt konservativ«. – Vi anser borgernes penge for noget, som vi skal omgås med varsomhed, siger han. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kommunalbestyrelsen har debatteret kommunens finansielle politik, herunder etiske dilemmaer som fossile brændstoffer. En debat om kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank, blev det dog ikke til. Endnu.

Den finansielle politik sætter ifølge et dagordenspunkt ved seneste kommunalbestyrelsesmøde »rammene for, hvilke muligheder Rudersdal Kommune har for dels at investere sin ledige kapital dels de muligheder der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til rente og risiko«.

– Vi laver jævnligt sådanne justeringer, og som eksempel på det kan man nævne, at da vi gik fra at have et mere normalt renteniveau til det lav-renteniveau, som vi har nu, var det nødvendigt at justere risikoprofiler og være opmærksom på, om der er noget, vi ikke vil investere i, som eksempelvis våbenfabrikker, siger borgmester Jens Ive (V).

Han supplerer:

– Det kommer vi dog hurtigt uden om, da vi ikke investerer i aktier, og vi er ekstremt konservative i vores investeringspolitik i Rudersdal Kommune. Vi spekulerer blandt andet heller ikke i valuta, og det gør vi ikke, fordi vi anser borgernes penge for noget, som vi skal omgås med varsomhed.

I den forrige revidering af kommunens finansielle politik, som fandt sted i 2012, blev der til politikken tilføjet et sæt etiske regler indenfor rammerne af FN's normer. Det vil ifølge dagsordenspunktet sige, at der blandt andet tages hensyn til menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og korruption.

Samtidig kan man læse, at kommunens kapitalforvalter samt finansielle rådgiver er Danske Bank, der, som det nok vil være de fleste bekendt, har været ude i noget af et stormvejr efter, at det i medierne er kommet frem, at bankens estiske afdeling har hvidvasket 53 milliarder kroner. Hvidvaskningsskandalen, der rullede allerede i 2017, hvor Berlingske kunne afsløre hvidvask for syv milliarder kroner i banken, er siden blot vokset og vokset og har allerede haft konsekvenser for Danske Bank.

Blandt andet har banken, ifølge dr.dk, på et år mistet 26 procent af sin markedsværdi, ligesom 26 tidligere ansatte fra bankens estiske filial er blevet politianmeldt, mens Finanstilsynet tidligere i år gav banken 16 påtaler og påbud. Ifølge Jens Ive får skandalen dog ikke umiddelbart konsekvenser for kommunens samarbejde med Danske Bank.

– Det var ikke så stor en sag, da vi behandlede emnet. Det er jo inden for de seneste måneder, at det virkelig er kommet frem, og Danske Bank er lige nu vores likviditetsforvalter, men der ligger faktisk tre kapitalforvaltere og tager sig af vores penge. Så om man skal lave en forskydning der…det skal man måske nok, men det må vi diskutere, når vi er tilbage efter sommerferien, siger Jens Ive og tilføjer:

– Nu skal vi også lige se, hvordan Danske Bank agerer for at rydde op, og jeg har set, at de er villige til at afsætte et betydeligt beløb til samfundsgavnlig virksomhed, og det kunne da være en af de måder, de kan komme ud af den meget triste sag på. De har jo forsøgt at rydde op og få det standset, men det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at sagen er blevet ved med at vokse i omfang, og derfor skal vi være opmærksomme på det, siger Jens Ive.

I forslag til den kommende finansielle politik er den nuværende etiske profil desuden blevet skærpet til også at indeholde en miljømæssig profil i form af udeladelse af fossile brændstoffer, fremgår det af dagsordenspunktet.

– Hvis vi har virksomheder, som udvikler sig og får deres indtjening gennem eksempelvis øget olieudvinding eller udelukkende fossile brændstoffer, ville det være noget vi, hvis vi investerede i aktier, ville holde os fra, siger Jens Ive.

Borgmesteren siger, at det dog næppe bliver relevant at gøre brug af den del af den etiske profil.

– Da vi ikke investerer i aktier, kan man sige, at vi hurtigt er ude over problemet. Havde vi valgt en anden politik, end den vi havde valgt, kunne der have været et etisk dilemma der. Vi arbejder hver dag i kommunen for at nedbringe CO2-udledningen og forbruget af fossile brændstoffer, og så skal vi ikke samtidig sidde og bruge kommunens penge til at understøtte virksomheder, der vil de fossile brændstoffers vej, og det er sådan set bare det dilemma, der påpeges her. Vi skal gøre det, vi mener, i alle vores handlinger, slutter Jens Ive.