Kommune og Lions Park i bitter strid

Foto: Lars Sandager Ramlow
Det er en samlet og enig bestyrelse for Lions Park Birkerød, der er rystet over, hvordan Rudersdal Kommune agerer. Fra venstres ses de to politisk udvalgte bestyrelsesmedlemmer, Pia Grøhn Lorentsen og Nelli Modeweg-Hansen - begge medlemmer af Venstre i Rudersdal. Herefter ses Niels Holm, bestyrelsesformand Erik Bjørn Andersen og Holger Menne Christiansen. Helt til højre er det forretningsfører Bjarne Johnsen.  Foto: Lars Sandager Ramlow
Det er en samlet og enig bestyrelse for Lions Park Birkerød, der er rystet over, hvordan Rudersdal Kommune agerer. Fra venstres ses de to politisk udvalgte bestyrelsesmedlemmer, Pia Grøhn Lorentsen og Nelli Modeweg-Hansen – begge medlemmer af Venstre i Rudersdal. Herefter ses Niels Holm, bestyrelsesformand Erik Bjørn Andersen og Holger Menne Christiansen. Helt til højre er det forretningsfører Bjarne Johnsen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Hvem har ret?

Rudersdal Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Lions Park Birkerød er landet i en bitter strid. En krølle på striden er, at kommunens to politisk valgte bestyrelsesmedlemmer, Pia Grøhn Lorentsen og Nelli Modeweg-Hansen – begge Venstre-kvinder går imod kommunen og imod deres egen partifælle og borgmester, Jens Ive. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

Og som om det ikke var nok, så er to store og respekterede advokatkontorer, Advokatfirmaet Poul Schmith og Horten Advokater, tilsyneladende også dybt uenige om, hvordan juraen i sagen skal fortolkes. Det hele er både indviklet og lidt speget, men sagens kerne er økonomi. Der er mange millioner kroner på spil.

Og så handler det om magt. Hvem har ret til at udpege de ikke politisk valgte medlemmer af Lions Park Birkerøds bestyrelse? Altså, hvem er det, der skal bestemme. Forretningsfører i Lions Park Birkerød, Bjarne Johnsen fortæller om sit syn på sagen:

– Nu skal du holde tungen i lige i munden. I 2010 besluttede Rudersdal Kommunalbestyrelse en ny budgetmodel for alle kommunens plejehjem. Problemet er bare, at forvaltningen aldrig førte modellen ud i livet. Og vi mener derfor, at Lions Park Birkerød er gået glip af omkring en million kroner i driftstilskud om året fra 2011-2015 og op imod tre millioner kroner om året fra 2016 til 2019. Det har vi gjort kommunen opmærksom på, men i stedet for at rette op på fejlen, så prøver forvaltningen – med kommunaldirektør Birgitte Lundgren i spidsen – nu at feje tingene ind under gulvtæppet.

Problemer i Søllerød

Bjarne Johnsen trækker vejret dybt, inden han fortsætter:

– I Lions Park Birkerød har vi styr på økonomien. Det har man desværre ikke haft på vores søster-plejehjem Lions Park Søllerød. Her har Rudersdal Avis blandt andet tidligere påvist, at de igennem årene har modtaget alt for mange penge. Op mod 30 millioner kroner drejer det sig om. Derfor handler hele denne misere også om, at kommunen meget gerne ser bestyrelserne i de to Lions-afdelinger lagt sammen med Søllerød-folkene som de toneangivende. Derved kan man lukke hullet i Søllerød-kassen med pengene fra Birkerød.

Forretningsføreren peger i den forbindelse på, at kommunen meget behændigt har sørget for, at Rudersdals tidligere kommunaldirektør, Bjarne Pedersen, nu sidder som formand for Lions Park Søllerøds bestyrelse.

Bjarne Johnsen lægger en lang række papirer på bordet. Der er officielle breve fra kommunen til bestyrelsen i Lions Park Birkerød. Der er personlige beskeder fra borgmesteren til de to politisk valgte bestyrelsesmedlemmer, og så er der vedtægterne for »Den selvejende institution Lions Park Birkerød«. Bjarne Johnsen, der selv er advokat, peger på paragraf 7, der handler om, hvordan bestyrelsen i Lions Park Birkerød sammensættes, konstituerer sig og er funktionsdygtig.

Skræmmekampagne

– For at gøre en lang historie kort, så mener vi, at Rudersdal Kommune bruger mafialignende metoder. Borgmesteren og kommunaldirektøren kører skræmmekampagne mod vores bestyrelsesmedlemmer, og særligt mod vores to politisk valgte medlemmer, Pia Grøhn Lorentsen og Nelli Modeweg-Hansen, der begge har stillet op til kommunalbestyrelsen for Venstre. Borgmesteren har bedt dem om at trække sig fra Lions Park Birkerøds bestyrelse, så bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig. Hans argument var, at hvis de trak sig inden for 18 timer efter hans opringning, så kunne de ikke gøres økonomisk ansvarlige, hvis der siden blev konstateret rod i vores regnskaber, forklarer Bjarne Johnsen til Frederiksborg Amts Avis.

– Det er virkelig ikke i orden at prøve at skræmme på den måde. Det er magtmisbrug. For det første har vi orden i økonomien. Og for det andet skal Pia Grøhn Lorentsen og Nelli Modeweg-Hansen ikke pludseligt betale millioner af kroner tilbage til kommunen. Som forretningsfører står jeg i forreste linje, hvis der skulle komme en sag, og derudover har vi naturligvis tegnet en ansvarsforsikring til at dække, hvis der skulle være noget, der alligevel er gået galt, hvad der altså ikke er, understreger Bjarne Johnsen videre.

Den foreløbige kulmination på sagen er, at formanden for Lions Park Søllerød, tidligere kommunaldirektør Bjarne Pedersen, har indkaldt de to kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer til et møde om Lions Park Birkerød med den dagsorden, at få Bjarne Johnsen, afsat og nedsat en ny bestyrelse.