Kloakvand forurener vores søer og åer

Foto: Niels Hofma