Involver borgerne og det grønne erhvervsliv i kommunens klimaplan

Af Bernt Stubbe Østergaard, SF Rudersdal