Forsøg med tre skoledistrikter slut

Foto: Lars Sandager Ramlow
Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V) er ærgerlig over, at Undervisningsministeriet har afslået at forlænge forsøgsordningen, hvor Rudersdal har haft kun tre skoledistrikter.
Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V) er ærgerlig over, at Undervisningsministeriet har afslået at forlænge forsøgsordningen, hvor Rudersdal har haft kun tre skoledistrikter.

I de to seneste skoleår har Rudersdal Kommune haft en forsøgsordning med kun tre skoledistrikter. Det er slut nu, fordi Undervisningsministeriet har afslået kommunens ønske om at forlænge ordningen. Det fortæller formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V) i Frederiksborg Amts Avis lørdag.

– De tre distrikter gav blandt andet mulighed for at fordele eleverne mere fleksibelt på skolerne inden for samme distrikt, så man undgik for mange klasser med for få elever. Set i lyset af den aktuelle udfordring med faldende elevtal i kommunen er jeg derfor ærgerlig over afslaget, siger Daniel E. Hansen, der fortsætter:

– At indføre de 12 skoledistrikter igen går imod kommunens ønske om større fleksibilitet og bedre rammer for den optimale klassedannelse. Ønsket med de tre skoledistrikter var netop at komme tættere på de 24 elever i hver klasse, som giver de bedste vilkår for undervisningen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag…