Fjernede busskure og skilte giver undren

Foto: Joram G. Menzer