Et klasseloft vil være en god start

Christoffer Emil Jexen (EL), Kommunalbestyrelsen Rudersdal

Debat: Er det hensigtsmæssigt at have børnehaveklasser med 28 børn?

I Rudersdal er der et flertal der ønsker at etablere meget store børnehaveklasser. Den politiske ledelse vil helt konkret reducere antallet af børnehaveklasser på Trørød skolen fra fem til fire, i forbindelse med skolestarten til sommer.

Det betyder at klassestørrelsen vokser fra ca. 22 elever helt op mod 28. Og selvom flertallet i børne- og skoleudvalget kreativt forsøger at sælge forringelsen til skolebestyrelserne som; "hensigtsmæssig klassedannelse", så vil jeg stille spørgsmålstegn ved det udsagn. For er det virkelig hensigtsmæssigt at have børnehaveklasser med op til 28 elever på 5-6 år?

Betyder større klasser øget trivsel og læring? Giver det mere ro i klassen, stiger karaktergennemsnittet og fører det til et tættere skole-hjem-samarbejde? Styrker det løfteevnen og giver det lærerene mere tid til den enkelte elev?

Svaret er åbenlyst; nej, tværtimod.

Det bliver dyrt på sigt

Den eneste fordel ved at have store klasser kan være den kortsigtede økonomiske besparelse. Men selv hvis vi udelukkende ser på økonomien, vil det på længere sigt blive dyrt når konsekvenserne af manglende nærvær slår igennem. Og det vil højst sandsynligt også føre til, at flere søger mod privatskolerne og dermed udhules folkeskolernes økonomi.

For privatskolerne har nemlig forstået, at antallet af elever er vigtigt, og det samme har forældrene. En rundspørge som ‘Berlingske research’ har lavet svarer 80% af forældrene, som har børn på privatskole, at klassestørrelsen har været afgørende for deres fravalg af folkeskolen.

Jeg undrer mig virkelig over denne unødvendige forringelse. Og det er for mig helt uforståeligt, at højrefløjen går så målrettet efter folkeskolerne – og de små håbefulde børn, der blot glæder sig til at starte i skole.

I Enhedslisten stemte vi nej til den forringelse og foreslog en anden vej. Vi ønsker at indføre et klasseloft, så vi sikrer sunde og bæredygtige klasser med maksimalt 24 elever per klasse. På den måde kan vi skabe en struktur der fremmer en tryg overgang fra børnehave til skole – for det er et politisk ansvar at sikre de bedste rammer for børnene, og vi tror på, at det er muligt at gøre folkeskolen i Rudersdal til et positivt tilvalg, for både elever, forældre og ansatte.