Er professoren faret vild i naturen?

Af Esben Møller Madsen, Trenkærvang 12, Birkerød, uddannet forstkandidat og hovedforfatter på bogen ”Klimaskoven

Er professoren faret vild i naturen?

Som økonom turde Niels Strange vide, at vi har knaphed på alle ressourcer – inkl. natur – og derfor skal alle knapheder afstemmes med alle de andre ting, vi også gerne vil have og derfor skal søge at optimere. En af de presserende ting, vi skal gøre noget ved, er klima, hvortil skovdrift er et meget kraftfuldt værktøj. Men det glemmer professoren helt i sin begejstring for det, han kalder vild natur. I den sammenhæng glemmer professoren også, at det ikke er naturen generelt, som er problemet, men biodiversitetskrisen, dvs. hvordan vi fremtidig sikrer de truede arter.