En skoledag med trivsel og inspiration

Af Nicola Emily Larsen (K), kommunalbestyrelsesmedlem

Medlem af Rudersdal Kommunalbestyreles, Nicola Emily Larsen (K).

Rudersdal: Alle børn har krav på en skoledag uden forstyrrelser med fokus på trivsel og læring. Derfor er ro og orden i folkeskolen vigtigt, faktisk fundament for skolegangen.

Derfor er det da også glædeligt, at Venstre er kommet ind i kampen. De årlige trivselsmålinger viser nemlig, at ro og orden har været på omtrent samme niveau de sidste fem år, og det skal gøres bedre.

Spørgsmålet er naturligvis om en generaliseret tilgang til ro og orden er den rigtige? Det er vi ikke helt overbeviste om. Ro og orden er vigtigt, men når man læser trivselsrapporten er ‘støtte og inspiration’, altså at man som elev får lyst til at lære mere, endnu mere akut – det scorer nemlig lavest på de fire målte parametre.

Dét skal vi drøfte i udvalget og med skolebestyrelser og medarbejdere – for målet må være at løfte alle folkeskoler i Rudersdal – på alle parametre, så vi igen kan få nogle af Danmarks bedste skoler med plads til den enkelte elev.