Debat: Vi har ikke sovet i sagen

Af Hans Jeremiassen
Formand Vedbæk Grundejer- og Beboerforening

I et opslag på Facebook 2950 Vedbæk for et par dage siden roser Per Carøe (kommunalbestyrelsesmedlem (V), red.) velfortjent formanden for Søllerød Grundejerforening for det store arbejde om vedligeholdelse af private fællesveje og foreslår, at "Vedbæk Grundejer- og beboerforening kan lære/lukrere på arbejdet/tilgangen."

Det er altid bedst, hvis politikere udtaler sig om emner, de ved noget om, hvilket i hvert fald ikke er tilfældet i denne sag.

Vedbæk Grundejer- og Beboerforening har deltaget aktivt i alle møder om sagen, og skrev for et stykke tid siden ud til alle vore medlemmer om emnet, og henviste blandt andet til vor hjemmeside vedbaek-gbf.dk, hvor hele sagen ligger refereret med henvisninger til relevante links. Så det er i hvert fald ikke foreningen, der har sovet i sagen.