Debat: Udenfor pædagogisk rækkevidde

Debat: Er det hensigtsmæssigt at have børnehaveklasser med 28 børn?

Kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Emil Jexen (EL) Foto: Kristoffer Vilhelm Pedersen

Sådan kan vi kort og godt beskrive situationen for børnene i Rudersdal Kommune. Hele 62% af pædagogerne, som arbejder lokalt, tilkendegiver i BUPL’s årlige vilkårsundersøgelse, at sidste gang de var på arbejde stod de helt alene med en stor børnegruppe på intet mindre end 17 børnehavebørn eller 10 vuggestuebørn i gennemsnit. Det er dybt bekymrende.

Bag tallene findes sørgelige historier, tragiske situationer og en uholdbar hverdag for både børn og voksne. Når der ikke er tilstrækkeligt med personale, svigter vi nemlig ikke kun børnene, men også pædagogerne. At stå alene med så store børnegrupper er både fysisk og mentalt belastende, og det kan føre til stress, udbrændthed – og så giver det følelsen af at være utilstrækkelig.

Undersøgelsen viser også, ikke så overraskende, at der er en sammenhæng mellem de pædagoger der ofte står alene med store børnegrupper, og dem, som ikke ser sig selv i faget frem til deres pension.

Gode normeringer er altså ikke kun afgørende for at børnene får den omsorg og opmærksomhed, så de kan trives og udvikle sig. De er lige så væsentlige for den enkelte pædagogs lyst til at blive i faget.

Indrømmet, så er det generelt en udfordring at rekruttere nye medarbejdere i denne tid. Men det er utroværdigt når den politiske ledelse helt fralægger sig ansvaret og udelukkende henviser til et nationalt problem. Vi skal huske på, at udfordringen med at rekruttere nye medarbejdere kommer oven på mange år med højrefløjens manglende forståelse for- og systematiske nedprioritering af børneområdet. Og det ser desværre ud til at fortsætte.

I øjeblikket behandler vi den såkaldte ”udviklingsplan for dagtilbuddene”. Og det er absolut dårligt nyt. Planen ligger op til forringelser – større børnegrupper, helt nøjagtigt op til to børn mere pr. stue, dårligere normeringer i skovtilbuddene og massive forringelser i ydertimerne, fx om morgenen, der hvor mange børn har brug for ro – og måske sidde på skødet af en voksen, når mor eller far har sagt farvel.

Det er simpelthen ufatteligt at det bliver ved. Men i Enhedslisten bliver vi også ved, dog med modsat fortegn. Vi vil på ingen måde acceptere nye forringelser og nedskæringer på hverken børn eller ansatte. Vi kæmper for en anden vej, en vej hvor vi investerer i fremtiden, i børnene og de ansatte.

Christoffer Emil Jexen

Kommunalbestyrelsen, Enhedslisten