Debat: Ubegribelig fjernevarmeplan

Af Karen Madsen, Grøndalsvej 47, 3460 Birkerød

Mere undren over fjernvarmen

Beboere i Birkerød undrer sig over Norfors udrulningsplan for fjernvarmen. Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab med adresse i Hørsholm. Foto: Søren Hempel

Foto: Søren Hempel

Birkerød: Avisen beskriver den 8.11.22, hvordan 2 boligområder (Grøndalshave og Bellisbakken) ikke kan få fjernvarme, da det iflg. Norfors ikke kan betale sig, at gennemføre arbejdet med anlæggelse af fjernvarme! Som beboer på Grøndalsvej, ulige numre tilslutter jeg mig forundringen. Her er yderligere 21 boligenheder i rækkehusbebyggelse uden mulighed for alternative opvarmningskilder. Kajerødskolen fik i sin tid indlagt fjernvarme, og det er mig ubegribeligt, hvorfor de nævnte bebyggelser, der ligger klos op af en etableret fjernevarme ledning, ikke kan tilsluttes samme ledning, men udskydes på ubestemt tid.