Debat: Lidl afvist 15 gange af Rudersdal Kommune

Debat: Lidl afvist 15 gange af Rudersdal Kommune

Af Søren Hyldgaard (V) og Dorte Kollerup Nørbo (SF)

Nu på onsdag den 29. marts kl. 17:00 skal vores initiativ-sag om dagligvarehandel i Birkerød Bymidte drøftes i Kommunalbestyrelsen i det gamle rådhus i Holte som første punkt på dagsordenen.

Vi ønsker en genoptagning af sagsbehandlingen af en eventuel placering af Lidl dagligvarebutik på hjørnet af Hovedgaden og Kongevejen i Birkerød. Mange nye oplysninger er kommet frem, herunder etablering af 30 el-ladestandere, aflukning mod boligområde, omlægning af sti, udvidelse af passage, støj- og trafikanalyse med aktuel opfølgning samt max. én lastbil med varer i døgnet mm.

På linje med et mangeårigt stort politisk flertal i kommunen ønsker vi at samle indkøbsmuligheder omkring vores bymidter. Vi har været bekymret for, at en politisk afvisning af forvaltningens forslag åbner mulighed for blot at flytte ny dagligvarebutik til et andet sted på Kongevejen. Det vil trække handel væk fra hovedgaden og dermed skabe unødig stor konkurrence til Birkerød og andre af vores centres lokale dagligvarebutikker.

Vores bekymring er ikke uberettiget. Lidl har i løbet af de sidste 10 år ønsket at placere sig 15 forskellige steder i Rudersdal, blandt andet 2 andre steder på Kongevejen. Hver gang er de blevet afvist.

Vi rejser ingen kritik af forvaltningen, som jo blot har efterlevet kommunalpolitikernes vedtagne planstrategi om samling af handel omkring kommunens bymidter. Til gengæld må forvaltningen og virksomheder være meget forvirrede over de skiftende politiske udmeldinger.

Vores håb er, at sagen genoptages for en reel sagsbehandling, så kommunalbestyrelsen igen kan forenes om det mangeårige brede samarbejde om udvikling af vores bymidter som naturlige mødesteder for byens borgere.

PS: Vi foreslår 8-10 senior- eller ungdomsboliger som bofællesskab i øverste etage med atrium i midten.