Debat: Kommende ændring i busdriften vil have store konsekvenser for Trørød og Gl. Holte

Af Sven Herting
Høbjergvej 3
Trørød

Rudersdal Kommune arbejder med en plan om ændring i busdriften, som vil have store konsekvenser for Trørød og Gl.Holte.

Efter planen vil linie 193 køre direkte mellem Vedbæk og Holte og dermed danne en længe savnet, hurtig forbindelse mellem Kommunens østlige og vestlige dele. Meget positivt.

Men busbetjeningen gennem Trørøds centrale områder beskæres gevaldigt. Trørøds befolkningstætte kerneområder omkring Rundforbivej og Krogholmgårdsvej vil blive helt uden busbetjening, og Trørød Torv vil få en ringere busbetjening/halvering, når kun een busrute skal erstatte nuværende 193 og 195. Butikslivet vil lide markant under den ringere betjening af Torvet.

Ældre borgere må herefter alliere sig med flex- eller taxakørsel, eller helt undlade at forlade deres hjem. Børn og unge vil blive begrænset i deres bevægelsesmuligheder. Og forældrene må i bil bringe og hente deres børn fra skolen, fritidsaktiviteter, sportsklubber mv. med megen ny bilkørsel /CO2-udslip til følge.

Eksperter peger på, at den stigende CO2 udledning må bremses ved, at mere trafik omlægges til kollektiv og mindre forurenende transport. Derfor er det uforståeligt, at Kommunen reducerer den kollektive transport, med øget bilkørsel og CO2-udslip til følge. Kommunen befinder sig med denne plan i en verden af i går.

Planen, der skal besluttes i marts 2021, har været i høring i sommerferieperioden fra slutningen af juni til midten af august, oven i købet i en svært tilgængelig præsentation, sådan som det fremgår af høringssvarene.

Borgerne har derfor haft svært ved at deltage i høringen, – meget i modstrid med Kommunalbestyrelsens beslutning om, i det nye budget at afsætte 200.000 kroner til styrket dialog med borgerne.